Een mens is nooit uitsluitend cliënt. Hij of zij vervult vele rollen: die van zoon of dochter, partner, bezoeker, vriend, buur, werknemer, vader, mantelzorger, cursist, vrijwilliger… Voor een aantal van onze cliënten is het niet vanzelfsprekend om die rollen te vervullen. Daarom werken collega's van FACT en Prezens samen met partners in het sociaal domein. Zij coachen en trainen professionals en vrijwilligers in het omgaan met gedrag dat niet begrepen wordt. In mijn rol als beleidsadviseur/ projectmanager zorg ik voor de voorwaarden. Ik ga in gesprek met partners en gemeenten, zoek naar de gemeenschappelijke belangen. Onze behandeling is maar een deel van het leven de cliënt, aandacht voor andere levensgebieden is belangrijk voor herstel. Maar die aandacht kan niet alleen van ons komen. We moeten wel de brug bouwen, waarbij we de partners in het sociaal domein ondersteunen, zodat ze in staat zijn om onze cliënten welkom te heten. De zorg wordt vaak pas compleet in de samenwerking met partners in andere domeinen. - Karin, beleidsadviseur/projectmanager

Wat denk jij?

Deel jouw mening, jouw kijk, jouw unieke standpunt.

Upload hier jouw verhaal