Maatschappelijke context van Andere Gezichten

Op deze nieuwspagina staan artikelen uit kranten en vakbladen, publicaties van de overheid en partners in de zorg, maar ook liedjes en voorstellingen - alles wat ons opvalt in relatie tot de nieuwe visie en verhalen op dit platform. Waar het kan plaatsen we een link naar de oorspronkelijke website. Soms heb je een abonnement nodig om het artikel te lezen. In dat geval plaatsen we een samenvatting.


1 augustus 2023

Na 58 instellingen komt Ellen eindelijk tot rust in de Thuiskomst

Voor patiënten met complexe psychische aandoeningen die geen uitzicht hebben op herstel, is nauwelijks een goede plek te vinden in Amsterdam.

20 juni 2023

Meer eenzaamheid, angst en stress: Amsterdammers ervaren nog altijd de gevolgen van de coronatijd

Onderzoek GGD Amsterdam: de mentale gezondheid is in twee jaar enorm verslechterd. Zo heeft 16% van de Amsterdammers last van angst- en depressieklachten. In 2022 was dit 9%.

20 juni 2023

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: ‘Grens aan zorgstelsel is bereikt’

Oplossingen die de RVS voorstelt: Minder: concurrentie, wetten, financiers, uitvoeringsinstanties en aanbieders. Meer: samenwerking in de regio Maximum: eigen betalingen en verlagen zorgpremie.


25 april 2023

Wouter Bos, bestuursvoorzitter Menzis: ‘Het liefst zou ik met alle zorgverzekeraars uit een regio waar wij de grootste zijn in een groot consortium stappen en zeggen: voor deze mensen moeten wij zo goed mogelijk gaan zorgen.’

-

16 april 2023

Er is zo veel vraag naar therapie, omdát er zo veel hulp aangeboden wordt

Psychische problemen bij jongeren zijn toegenomen door meerdere factoren. Zo stellen ggz-instellingen de effectiviteit van hulp veel te rooskleurig voor. En gedrag en problemen worden steeds meer gepathologiseerd. Aldus Flip Jan van Oenen, arts, gezinstherapeut en auteur van Het misverstand psychotherapie.

13 april 2023

Kamerbreed over aanpak toegankelijkheid ggz

Nu doorpakken: en, én, én

Om ervoor te zorgen dat iedereen die een beroep doet op de ggz ook zo snel mogelijk wordt geholpen, moeten we doorpakken. Dit vraagt om een aanpak die door het Trimbos-instituut wordt beschreven als én, én, én: vernieuwing binnen de ggz, vernieuwing buiten de ggz en stimulering van de onderlinge samenhang.


26 maart 2023

Psychische zorg komt alleen op tijd voor wie zijn mond en portemonnee opentrekt

Aafke Romein, schrijver en muzikant, schrijft in een column over haar depressies en ervaringen met de ggz.

25 maart 2023

De ggz verdient beter en dat is helemaal niet moeilijk te regelen

De ggz is niet duur en toch zitten veel instellingen in de rode cijfers. De oplossing meer aandacht voor een kleine groep met veel kosten.


3 maart 2023

Zorginstanties: ggz dreigt volledig vast te lopen

Huisartsen overspoeld met psychisch leed. In een Haagse huisartsenpraktijk werd verleden week een waarnemend huisarts neergestoken.

1 maart 2023

Franse documentaire ‘Sur l’adamant’ over psychiatrisch patiënten, gekozen tot beste film van het Filmfestival van Berlijn.

De documentaire toont het verhaal van een handvol patiënten op een tot een zorginstelling verbouwd boot in de Seine in het centrum van Parijs. Zonder voice over, tussentitels en andere sturende middelen toont de film het leven van deze patiënten. De documentaire is gemaakt door Nicolas Philibert, die bekend werd met ‘Etre et avoir’ over een basisschool op het Franse platteland.

27 februari 2023

Naar de hel met de privacywetgeving

Indra en Guus verloren hun dochter na een dooltocht door de ggz. De persoonlijkheidsproblemen bleken complex. Ze had last van o.a. depressie, elementen van bipolaire stoornis me psychotische desorganisatie. Vanaf het moment dat Melissa officieel volwassen was werden de ouders minder gekend in de behandeling. De privacywetgeving zat hen in de weg. De overstap naar Arkin verliep moeizaam. Arkin had zorgmakelaars, maar helaas niet voor Melissa. Bij GGZ inGeest konden ze Melissa uitstekend begeleiden. Na 20 weken kon een intake plaatsvinden. De behandeling zou dan 20 weken later kunnen starten.

25 februari 2023

Woede-app geeft seintje als de spanning oploopt

De inzet van de smartwatch als aanvulling op een ggz-behandeling is een innovatie die voor veel discussie zorgt. De app - sense-it - is ontwikkeld door een breed consortium bestaande uit GGNet/Scelta, Arkin/Inforsa, Pluryn, Universiteit Twente en Amsterdam UMC.

12 februari 2023

Burgerberaad over zorg in Zeeland

Het burgerberaad Zeeland betrekt bewoners bij besluitvorming over de inrichting van de zorg. In een serie van vijf bijeenkomsten bespreekt een representatieve groep bewoners wat zij belangrijk vinden. De behoefte om mee te praten is groot. Voor de 300 plaatsen in het burgerberaad meldden 700 mensen zich aan.

20 januari 2023

Marjolein van Kooten: 'Hoe vind je het zelf gaan?'

Cabaratier Marjolein van Kooten timmert, ondanks psychische problemen, flink aan de weg. Op haar eigen wijze draagt zij bij aan het bespreekbaar en misschien beter draagbaar maken van die problemen. Ze tourt de komende maanden met haar voorstelling ‘Hoe vind je het zelf gaan’? Marjolein is ook voorzitter van de Angst Dwang Fobie stichting.

19 januari 2023

Opinie: Laten we niet alle vormen van psychisch leed meteen gaan pathologiseren

Somber? Moe? Via de huisarts naar de POG-ggz, antidepressiva of doorverwezen naar een ggz-instelling. Zo maakt iemand met gemak de overgang van ‘iemand met een probbleem’ naar ‘cliënt X.’

17 januari 2023

Verdubbel aantal opleidingsplekken voor GZ-psychologen.

Op 11 januari heeft het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan het Capaciteitsplan 2024-2027 goedgekeurd en aangeboden aan de ministers van OCW/VWS.

14 januari 2023

Roos Schlikker: 'Kommaneukers en lijstjesfetisjisten staan in de gezondheidszorg aan het roer.'

Geef de zorg de menselijkheid terug, betoogt Roos Schlikker. We zijn meer bezig met het invullen van lijstjes, dan met zorg. “Koester de zorg en bescherm mij tegen de (financieel) manager. Dataaaaaaa, het lijkt een kunststroming waar buiten de lijntjes wordt gekleurd. Helaas het tegenovergestelde is waar.”

13 januari 2023

Een derde van specialistische ggz-bedden opgeheven, zorg zakt door ondergrens

Een derde van de klinische behandelplekken voor volwassenen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen is in 2022 gesloten. Ggz-instellingen hebben 70 van de 207 beschikbare bedden opgeheven. Dat blijkt uit een inventarisatie die behandelaars van verschillende zorginstellingen zelf hebben gemaakt. Het is de eerste keer dat zo’n onderzoek plaatsvindt, het ministerie houdt daar geen overzicht van bij.

15 december 2022

Kleine groep verantwoordelijk voor groot deel incidenten verward gedrag

De politie heeft tussen 2017 en 2021 886.000 incidenten geregistreerd van verward gedrag. Uit een onderzoek blijkt dat een groep van 187.000 mensen verantwoordelijk voor 535.000 van die incidenten, waarbij het vaak om overlast gaat. Politiechef Martin SitalsingSitalsing denkt dat veel van de incidenten te voorkomen zijn door de personen “uit hun geïsoleerde positie” te halen. Hij wijst op gemeenten en de ggz als belangrijke instanties om de oorzaken van gedrag weg te nemen. “Het gebeurt nu nog te vaak dat hulpverlening te laat van de grond komt, onder meer door wachtlijsten in de zorg. Beschikbaarheid is cruciaal voor de oplossing.”

15 december 2022

Mentale Gezondheid licht aangeraakt in debat leefstijlpreventie

Op woensdag 14 december 2022 debatteerde de Vaste Commissie voor VWS met staatssecretaris Maarten van Ooijen over ‘Leefstijlpreventie’. Een enorm breed debat waarin de ontwikkelingen rondom preventie bij alcohol, tabak, sport en bewegen, gehoorschade, voeding en ook mentale gezondheid stonden geagendeerd. De Nederlandse ggz schreef samen met VVGN een brief aan Kamerleden, waarin opnieuw het gebrek aan integraliteit aangekaart werd tussen de verschillende preventieprogramma’s, het Integraal Zorgakkoord en andere zaken die mentale gezondheid raken.

13 december 2022

Faillissement heeft mogelijk gevolgen voor behandelingen

Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het faillissement van InnoGenerics. Dit faillissement kan gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor onder meer de behandeling van depressie, angst, spanning en slaapstoornissen.

11 december 2022

Is meer geld de oplossing?

Is meer geld de oplossing voor de problemen in de ggz? Of is een andere blik op geestelijke gezondheidszorg nodig? Psychiater Jim van Os en ervaringsdeskundigen in gesprek met minister Conny Helder.

7 december 2022

Democratiseer de zorg

Opiniestuk van Adriaan Bins die ervoor pleit voor een betere scheiding der machten binnen de zorg.

7 december 2022

Zorg onbetaalbaar

Opiniestuk van Marjolein Smidt en Mathieu Weggeman waarin zij stellen dat de gezondheidszorg onbetaalbaar dreigt te worden. Dus worden er maatregelen bedacht om het tij te keren. Maar met de oplossingen die nu in de zorgakkoorden voorgesteld worden, gaat dat niet lukken. Radicaal out of the box denken is nodig, zoals: haal de verzekeraars uit het systeem en gebruik de gelden die daardoor vrijkomen voor meer handen aan het bed.

7 december 2022

Thomas van der Meer: 'Mijn rol in de kliniek vind ik het moeilijkst wanneer er iets te vieren valt.'

Thomas is schrijver en werkt in een psychiatrische kliniek. Wekelijks schrijft hij een column in de Volkskrant.

10 november 2022

Lisa Loeb: 'Maak van je gebreken een bv’tje.'

Cabaratier Lisa Loeb, ook bekend als winnaar van De Slimste Mens en de roast van Famke Louise, publiceerde eind vorig jaar een vrolijk stemmend boek over hoe psychische ongemakken haar tot op de dag van vandaag achtervolge. Ze weet: zelfs als je doodsbang bent, valt er nog behoorlijk wat te lachen. Lees de recensie van haar boek.

Lisa Loeb maakte ook mooie liedjes hierover.
Beluister ‘Vind de moed’.