Andere Gezichten

Het zijn roerige tijden in de zorg en in de ggz. De zorg gaat op zijn kop, het is niet anders. We moeten mee, we willen mee, om de zorg toegankelijk te houden. GGZ inGeest heeft daarom een beweging ingezet om te zorgen dat de specialistische ggz beschikbaar blijft voor mensen die het echt nodig hebben. Met het project ‘Andere gezichten’ onderzoeken we samen met onze medewerkers, partners en cliënten hoe deze beweging in de praktijk werkt. In de nieuwe visie van GGZ inGeest staan twee principes voorop:

  1. We focussen op waar we goed in zijn: de behandeling van complexe psychische problemen; 
  2. We versterken de samenwerking met andere zorgverleners en met professionals in andere domeinen. Maar wat houdt dat in voor jou, jouw werk, de cliënten? Hoe kan en wil jij bijdragen aan deze beweging? Laat het ons weten. Dit is het moment om te laten horen hoe jij erover denkt. Alle verhalen worden gepubliceerd op dit verhalenplatform en nemen we mee in de aanscherping van de visie. Samen maken we zo een ander verhaal voor GGZ inGeest, met volop ruimte voor andere gezichten en inzichten – van cliënten, naasten, medewerkers en partners.  Jullie zijn als medewerkers degenen die de beweging in de ggz waar maken. Zorg ervoor dat jouw kijk hierop wordt meegenomen in de aanpak die we dadelijk allemaal gaan volgen! Visie van GGZ inGeest

Cliënten passende zorg bieden, daar draait het om in de ggz. Dat is wat ons iedere dag weer motiveert en wat ons werk zo mooi maakt. Maar het zorgstelsel loopt vast. Het moet anders, willen we het hoofd kunnen bieden aan de stijgende zorgvraag en onze behandelingen toegankelijk houden voor hen die ze hard nodig hebben. Daarvoor moeten we slimmer omgaan met middelen, processen doelmatiger inrichten en consistenter worden in onze werkwijze. Want de druk op de zorg heeft niet alleen impact op de cliënten, die zo snel mogelijk geholpen willen worden, maar ook op onze medewerkers, die dat graag zo goed mogelijk doen.Bij GGZ inGeest zijn we begonnen met een andere manier van denken over de ggz en onze positie daarin. Daarbij maken we fundamenteel andere keuzes, vanuit twee leidende principes. Het eerste is dat we voortbouwen op waar we goed in zijn: het behandelen van complexe psychische klachten. Het tweede is dat we de regionale samenwerking met partners in andere domeinen versterken. Met elkaar en met de cliënt bepalen we welke begeleiding nodig is en of specialistische behandeling daar onderdeel van uit moet maken. Samen werken we vanuit een bredere blik op mentale gezondheid, waarin het doel van de cliënt centraal staat: naar vermogen meedoen in de samenleving. Hoe doen we dat? Het begint intern met beter samenwerken, vanuit verbeterde zorglogistieke processen. We zorgen dat onze professionals zich altijd inhoudelijk kunnen blijven ontwikkelen en zetten onze expertise gericht in. We zijn duidelijk over wat cliënten en partners van ons kunnen verwachten en treden als één organisatie naar buiten. Vandaaruit werken we extern aan meer gezamenlijkheid, openheid en duidelijkheid over taken en rollen, om overlap te voorkomen. We weten wanneer onze meerwaarde ophoudt, wanneer partners beter in staat zijn de zorg of begeleiding op zich te nemen. We beperken zorg waar mogelijk, we durven los te laten.  GGZ inGeest heeft de beweging ingezet. Dat dit leidt tot een ander gezicht, een ander verhaal van GGZ inGeest, is duidelijk. Dat verhaal maken we door samen te onderzoeken hoe we deze beweging in de praktijk vormgeven. Hoe we het plezier en de motivatie waarmee we ons werk doen kunnen behouden en hoe we ruimte bieden aan andere gezichten en inzichten – van cliënten, naasten, medewerkers en partners. Het moet en kan anders. We zijn begonnen.