Als ondersteuningsorganisatie voor de huisartsen in Zuid-Kennemerland ontmoeten wij GGZ inGeest vooral bij de acute zorg. Hoe zorgen we dat we elkaar in avond, nacht en weekend goed kunnen vinden, dat de patiënt weet waar hij naartoe moet, daar gaat het om. En hoe kunnen we daarbij beter samenwerken. We zijn samen op weg naar een issue dat er al is en alleen maar groter wordt: het behouden van de toegankelijkheid van de zorg. Daar begint ook de visie van GGZ inGeest. We staan op een kantelpunt. We komen van een tijd van opgedrongen concurrentie en die heeft nu geen zin meer. Toen ik de visie las, viel mij de samenwerking met andere domeinen op. Ik roep: werk ook samen met de andere ggz-aanbieders in de regio, dus binnen hetzelfde domein als GGZ inGeest. Drie vergelijkbare ggz-aanbieders in dezelfde wijk kunnen we ons niet meer permitteren. Bekijk samen wie welke patiënten op zich neemt. GGZ inGeest richt zich op patiënten met zwaardere problematiek, andere patiënten kunnen bij partners terecht. Daarom is samenwerking op regionaal niveau zo belangrijk. De samenwerking tussen onze organisatie en GGZ inGeest vindt plaats op verschillende niveaus. Op bestuurlijk niveau hebben we een relatie waarin we eerlijk zeggen wat er kan en niet kan. Op professional-niveau vinden huisartsen nogal eens dat ze hun neus stoten. Voor een deel heeft dat te maken met capaciteit, voor een ander deel dat de patiënt niet op de goede plek terecht komt en dat hij weer teruggestuurd wordt naar de huisarts. We moeten zorgen dat we de patiënt zo snel mogelijk op de juiste plek krijgen, de wachtlijstproblemen in ggz samen oplossen. Als iemand op jouw wachtlijst staat, is het jouw patiënt en niet alleen die van de huisarts. Dan moet jij in het kader van de overbruggingszorg nadenken over hoe je dat wilt doen. Natuurlijk willen huisartsen dan meedenken.Een manier om met de toegenomen druk om te gaan is zelfmanagement, patiënten helpen zelf hun problemen op te lossen, onder meer via digitale middelen. Mensen zijn veel te afhankelijk geworden van artsen en andere professionals. Daar ligt een gezamenlijke opdracht, ook in de ggz. Jaren geleden zijn wij gestart met Thuisarts.nl, waar mensen kunnen bepalen of ze naar de dokter moeten of niet en wat ze zelf kunnen doen. Medisch specialisten sluiten zich nu aan bij dit platform. Ik kan me voorstellen dat het ggz-domein ook aansluit en dat we met elkaar dat platform promoten. Slimmer omgaan met capaciteit die we hebben, betekent ook zorgen dat die capaciteit niet gebruikt wordt als dat niet hoeft.  En kijken hoe we de zorg nog dichter bij huis kunnen brengen. Wat GGZ inGeest heeft gedaan in onze regio rond de acute psychiatrie, met acute opvang op hun locatie in Haarlem Zuid en betere communicatie in avond, nacht en weekend tussen huisartsen en GGZ InGeest, heeft een enorme boost gegeven aan succes bij grote crisissen van patiënten. Delen van dat succes is belangrijk om zichtbaar te maken welke stappen we maken. Professionals die te maken hebben met de dagelijkse problematiek moeten kleine succesjes zien en niet het grotere ondertekende succes van bestuurders. Natuurlijk moeten we vaststellen wat in grote lijnen de richting is, maar vervolgens moeten we laten zien hoe we het invullen. We hebben daarin een collectieve verantwoordelijkheid. We moeten de tijd vinden om de samenwerking goed uit te werken en ruimte in ons hoofd om te denken: hoe kan het anders. Stap voor stap. Zorgprofessionals worden warm van kleine stapjes.- Nout, directeur-bestuurder Huisartsen Zuid-Kennemerland

Wat denk jij?

Deel jouw mening, jouw kijk, jouw unieke standpunt.

Upload hier jouw verhaal