In de psychiatrie is de dood nooit ver weg. Veel mensen met psychische klachten worstelen met suïcidaliteit en sommigen ontwikkelen een euthanasiewens. Ook zijn er mensen die juist ten gevolge van hun levensbedreigende diagnose psychische klachten ontwikkelen. Dit lijken logische en heldere categorieën maar, zoals zo vaak in de gezondheidszorg, is het in de spreekkamer vaak een stuk complexer.Waar ik als psychiater en onderzoeker aan wil werken, is dat wij als ggz beter omgaan met de dood. Dit betekent dat we echt nog een stuk beter moeten worden in het voorkomen van zelfdoding. Het betekent ook dat iedereen een goed gesprek kan voeren over euthanasie. En het betekent dat we een beter zorgaanbod moeten creëren voor mensen in de palliatieve of terminale fase die psychische klachten hebben. Binnen GGZ inGeest krijg ik tijd en ruimte om aan deze doelen te werken. Op de open ouderenafdeling van de Nieuwe Valerius komen al deze patiëntengroepen langs en proberen we over de schotten van de gezondheidzorg heen te kijken, bijvoorbeeld in samenwerking met het Amsterdam UMC of het AvL.Als onderzoeker ben ik verbonden aan het Amsterdam UMC en 113 zelfmoordpreventie. Hierbij richt ik me op praktische vragen als: Hoe vaak komen tuchtklachten voor na suïcidaliteit en waar gaan ze over? Wat zijn de voordelen en risico's van orgaantransplantatie na euthanasie? Hoe ga je om met een niet-reanimeerverklaring na een suïcidepoging? Ik houd me ook bezig met meer theoretische vragen, zoals: Wat is het verschil tussen suïcidaliteit en een rationele doodswens? Wat gaat er door iemand heen die voor de trein wil springen?De kennis die ik op doe, kan ik inzetten als vicevoorzitter van 'ThaNet'. Dit in 2023 opgerichte deskundigennetwerk wil de zorg voor mensen met een persisterende doodswens of een euthanasiewens verbeteren. We zijn bij GGZ inGeest een heel eind, maar kunnen ook nog veel leren van andere ggz-instellingen in het land. De zorg voor mensen die dood willen in de psychiatrie moet snel beter, dus het is belangrijk dat we de krachten bundelen en niet allemaal opnieuw het wiel gaan uitvinden.- Sisco, psychiater en onderzoekerWat denk jij?

Deel jouw mening, jouw kijk, jouw unieke standpunt.

Upload hier jouw verhaal