Het is zoeken hoe je samenwerking vormgeeft tussen een grote instantie als GGZ inGeest en de versnipperde eerstelijnszorgverleners. De eerstelijnszorgverleners hebben zich georganiseerd op wijkniveau en regionaal niveau. Amstelland Zorg probeert de spil te zijn tussen de eerstelijnszorg in de wijken en de samenwerkingspartners, zoals GGZ inGeest. Wij zijn de ideale partij als je gelooft in netwerksamenwerking.Nu heeft het woord samenwerken vele definities. Ik vind: Je mag een eigen mening hebben, maar plannen moet je wel samen maken. Daar zijn we soms nog zoekende in. Het IZA geeft wat dat betreft kansen, omdat daar expliciet samenwerking wordt gevraagd. Wij zouden graag vanuit de eerste lijn met de ggz en het sociaal domein een samenwerkingsvisie vormen: hoe richten we de zorg in, wat doen we wel en niet met elkaar, waar zit de grootste kans op ontwikkeling en waar zetten we het meeste geld op in? Laten we een open gesprek voeren over hoe we elkaar kunnen helpen. De focus van GGZ inGeest op complexe problematiek begrijp ik. Het is goed om aan te geven waar je wel en niet van bent. Maar nemen jullie deze patiënten dan ook makkelijk over vanuit de eerste lijn? En wat doen wij met psychisch kwetsbare patiënten die niet naar GGZ inGeest kunnen en ook niet onder de huisartsenzorg vallen? Kan GGZ inGeest daar alsnog bij helpen? Als die patiënten naar de wijk gaan, dan heeft de wijk wellicht coaching of advies nodig. Wanneer GGZ inGeest die geeft, dan kan het misschien. Maar dan wel vanuit de behoefte van de wijk. Bedenk niet welk product je in de wijk wilt zetten, maar vraag wat je voor de wijk kunt doen. En wat de wijk voor jou kan doen. Daarvoor moet je wel actief meedoen op bestuurlijk niveau. Er is een regionale ggz-werkgroep waar de eerste lijn en GGZ inGeest bij elkaar komen. Er ontstaan daar mooie plannen. En ik weet dat behandelaren willen aansluiten, maar dat ze voor deelname niet altijd de tijd krijgen. Met andere woorden: we missen jullie. Ik pleit voor tijd en middelen zodat jullie professionals kunnen meepraten in de regionale ggz-werkgroep. Met een krachtenbundeling kunnen we de complexe ggz-vraagstukken aan.- Jacomien de Jong, directeur Amstelland Zorg

Wat denk jij?

Deel jouw mening, jouw kijk, jouw unieke standpunt.

Upload hier jouw verhaal