Als psychiater op de poli Autisme & ADHD zie ik dagelijks mensen die op verschillende terreinen anders zijn dan gemiddeld. Ze zijn bijvoorbeeld prikkelgevoeliger, meer detailgericht, meer gericht op het concrete dan op het abstracte of meer analytisch en rationeel ingesteld dan gemiddeld. De diversiteit in deze eigenschappen wordt ook wel neurodiversiteit genoemd. Neurodiversiteit kan samengaan met kwetsbaarheden, omdat de samenleving doorgaans is ingericht op de gemiddelde mens. Neurodiverse mensen kunnen daardoor in het dagelijks leven bijvoorbeeld sneller overprikkeld raken door aspecten van hun omgeving of door (sociale) eisen die aan hen gesteld worden, wat kan leiden tot bijvoorbeeld vermoeidheid en overbelasting. In deze kwetsbaarheden schuilt echter ook een grote kracht. Neurodiverse mensen zijn vaak creatieve denkers die er niet-standaard (out of the box) ideeën over de samenleving op na houden en minder geneigd zijn zich te conformeren aan sociale conventies. Neurodiversiteit hebben wij als maatschappij hard nodig om ons aan te passen aan de veranderende wereld om ons heen. Wanneer we leren om de neurodiversiteit bij zowel onze cliënten als onze collega's en onszelf te herkennen en te waarderen, opent dit de weg naar het optimaal gebruiken van ieders krachten en talenten en begripvoller te zijn voor elkaars kwetsbaarheden. Zoals Zosia Zaks zegt: "We can't afford to waste a brain" (geciteerd in het boek NeuroTribes door Steve Silberman). Kijk vooral ook deze Ted-talk 'The forgotten history of autism'- Nanda, psychiater

Wat denk jij?

Deel jouw mening, jouw kijk, jouw unieke standpunt.

Upload hier jouw verhaal