Ook bij de GGD zien we dat de zorgvraag toeneemt. Wij spreken wel van een pandemie van psychische problemen. We willen dan ook meer aan preventie doen. Het is belangrijk dat mensen leren praten over psychische problemen. Het leven is niet altijd een tien en niet iedere dip is een psychisch probleem dat de ggz moet oplossen. En dus moeten we hard werken om mensen te leren beter om te gaan met problemen. Scholen, ouders en buurthuizen hebben wellicht een belangijker rol hierin dan de ggz. Of de complexiteit van de vraag ook toeneemt weet ik niet. Ik denk dat er altijd complexe vragen zijn geweest. Mijn zorg is dat ze niet meer goed behandeld worden, omdat het eenvoudiger is om minder complexe problemen te behandelen. Ik maak me zorgen over de zorg voor mensen met complexe psychische problemen. Ik denk dat professionals door gebrek aan middelen daar te weinig tijd voor krijgen.Ik ben blij met de visie en de focus van GGZ inGeest. GGZ inGeest is voor mij een van de systeembanken voor de zware psychiatrie. Er moet voldoende aanbod zijn in Amsterdam voor de zware problematiek. Wij doen veel voor cliënten die tussen wal en schip vallen en we zijn blij dat zij bij GGZ inGeest terecht kunnen. Het is niet het makkelijkste werk en daarom is het zo belangrijk dat GGZ inGeest dat doet. Wij hebben als GGD een vangnetfunctie voor mensen in de wijk die verward gedrag vertonen. Daarbij gaat de samenwerking met GGZ inGeest heel goed. Samenwerken met partners in andere domeinen is cruciaal, zeker als we te maken hebben met mensen die naast hun psychische problemen in de schulden zitten, geen woning hebben of te maken hebben met geweld. We moeten met elkaar optrekken om die problemen getackeld te krijgen. Tijd is daarbij een belangrijke factor. We moeten in elkaar investeren, zorgen dat we elkaar kennen. Je gaat namelijk pas samenwerken, als je elkaar kent. Valkuil in de samenwerking is dat er gestuurd wordt op productie en snelle behandelingen. Dan valt onze doelgroep tussen wal en schip. Ik zou het jullie gunnen dat jullie meer indirecte tijd krijgen, zodat professionals meer ruimte en vrijheid hebben om de goede dingen te doen. De regeldruk moet naar beneden, dat moeten jullie uitonderhandelen met de verzekeraars, zodat jullie mensen niet overbelast worden. We hebben als maatschappij goede professionals nodig voor de zwaarste doelgroep, voor de echte zware problematiek. Dat maakt GGZ inGeest ook interessant als werkgever. De sociale psychiatrie is hier goed verankerd. GGZ inGeest en de GGD hebben dat gemeen: we gaan niet voor de makkelijke problemen, we gaan voor de mensen die ons het meest nodig hebben.- Jose, directeur GGD Amsterdam

Wat denk jij?

Deel jouw mening, jouw kijk, jouw unieke standpunt.

Upload hier jouw verhaal