Als preventiemedewerker bij Prezens Jeugdpreventie ga ik bij scholen langs, waar wij kinderen trainen die opvallen door stil en teruggetrokken gedrag of kinderen die juist externaliserend gedrag laten zien. Dit om te voorkomen dat kinderen in een dip of depressie komen of te weinig zelfvertrouwen hebben om de schooltijd naar vermogen te kunnen doorlopen. Het is belangrijk dat kinderen het gevoel hebben dat zij gezien worden en het gevoel hebben dat ze ertoe doen. En dat het normaal is om met elkaar over mentale gezondheid te praten. Het is mijn droom dat professionals de krachten bundelen, elkaar aanvullen vanuit ieders rol, met de school als uitgangspositie. Zo kunnen we kinderen echt in hun kracht zetten, zodat zij gezond en weerbaar kunnen opgroeien. Ons jeugdpreventieteam in Amsterdam werkt veel samen met scholen, Ouder- en Kindteams, GGD en andere jeugdpreventie-aanbieders in de stad om af te stemmen over het aanbod. Ook is het belangrijk om de ouders te betrekken en hen aan te spreken op de rol die zij kunnen pakken bij het opvoeden van hun kinderen. Een goede samenwerking in een netwerk rondom een kind kan zo ontzettend helpend zijn! Die samenwerking met anderen is ook intern, GGZ inGeest-breed, belangrijk. Met een preventieve houding in ons werk, kunnen we voorkomen dat problemen ontstaan of zorgvragen groter worden. Daarmee houden we zorg op maat toegankelijk. Verbinding in een netwerk is daarbij voor iedereen belangrijk. Herstellen gebeurt binnen een sociale omgeving en door als behandelaar aandacht te hebben voor de mensen in het systeem waar een cliënt deel vanuit maakt. Door hen ondersteuning te bieden krijgen zij handvatten om beter om te gaan met hun naaste met psychische problemen en tegelijk goed voor zichzelf te zorgen, zoals we bijvoorbeeld in de KOPP-groepen aangeven. Want een verandering bestendig je met elkaar, niet als individu alleen.- Judith, jeugdpreventie

Wat denk jij?

Deel jouw mening, jouw kijk, jouw unieke standpunt.

Upload hier jouw verhaal