Ik ben als 60-jarige vrouw beslist geen nerd. Toch heb ik het initiatief genomen tot onze eHealth-poli. We werken blended. Dat wil zeggen we voeren persoonlijke gesprekken, maar gebruiken ook beeldbellen en ons online platform met chatfunctie, oefeningen, teksten en filmpjes. Ik kan als verpleegkundig specialist en behandelaar mijn patiënten hierdoor via verschillende kanalen helpen om beter te begrijpen wat er aan de hand is. Patienten kunnen mij als gesprekspartner makkelijker bereiken, informatie verzamelen, gedrag veranderen, emoties verkennen. Dit is voor mij een vanzelfsprekende routine geworden, terwijl ik merk dat eHealth voor veel collega’s nog een drempel is (of ze hebben hier weerstand tegen). Naast behandelaar ben ik opleider van de verpleegkundig specialisten. En ik ben onderzoeker. Mijn onderzoek gaat over eHealth. Ik kan een brug slaan tussen wetenschappelijke kennis en de werkvloer. Ik heb een goed overzicht over digitale ontwikkelingen in de ggz en wordt binnen de organisatie op dit gebied als deskundige gezien. Ik zie dan ook wat we nog kunnen en moeten ontwikkelen.  Mijn collega's klagen vaak dat ze door de bomen het bos niet zien en niet weten waar ze wat kunnen vinden of hoe de digitale middelen werken. De technologische, digitale mogelijkheden zijn dan ook slecht geïntegreerd. Ik zou heel graag willen dat het EPD, het behandelplatform en het platform waarop we vragenlijsten invullen in één gebruikersvriendelijke omgeving beschikbaar zijn. Verder verloopt binnen de organisatie de informatievoorziening via digitale middelen, zoals inSide, niet goed. Ik kan zelf niet begrijpen dat mijn collega’s de informatie op inSide niet lezen en niet op de hoogte zijn van ontwikkelingen. Ik snap dat iedereen het heel druk heeft, maar volgens mij vraagt het helemaal niet veel tijd. Ik vraag me zo vaak af hoe we dit beter kunnen doen. Ook in de samenwerking met partners is op digitaal gebied een wereld te winnen.  De patiënt zou een eigen digitaal behandelplatform kunnen hebben, waar hij toegang verleent aan behandelaren of ketenpartners. Huisartsen en de POH’s ggz kunnen veel laagdrempeliger contact leggen, als we hiervoor geschikte systemen hebben die ook de privacy van de patiënten bewaken. We gebruiken hetzelfde online behandelplatform, maar daarop hebben we geen verbinding in verband met privacy. We zouden het heel prettig vinden als een patiënt na de behandeling makkelijk zaken kan delen met de huisarts of POH, zoals bijvoorbeeld zijn terugvalpreventieplan. Een POH kan dan direct zien wat iemand heeft gedaan of beschreven. Uiteraard moet de patiënt zelf eigenaar zijn van dit platform en dit kunnen delen met de partners die hij daarvoor uitkiest. Ik denk graag mee met de ontwikkelingen op digitaal gebied. Ik zou willen dat digitale middelen laagdrempelig beschikbaar en toegankelijk zijn, voor verbetering van contact tussen patiënten en behandelaren, binnen GGZ inGeest en daarbuiten. Patiënten moeten hierin gefaciliteerd en wanneer nodig ondersteund worden. Op die manier worden we flexibeler in contacten en beschikken we makkelijker over informatie. We zijn minder afhankelijk van specifieke plaats en context om onze patiënten verder te helpen.- Els, verpleegkundig specialist/opleider

Wat denk jij?

Deel jouw mening, jouw kijk, jouw unieke standpunt.

Upload hier jouw verhaal