Soms lijdt iemand zo erg, dat hij of zij niet meer verder wil leven. We zijn ingesteld op levensbehoud en behandelen, dat wil zeggen dat we alles op alles zetten om de cliënt te beschermen voor zijn destructieve gedachten en daarna behandelen we, ten einde de klachten weg te nemen waardoor de cliënt minder gaat lijden en zijn levenslust herwint. Soms is dit alles, helaas, niet genoeg en wil de cliënt de mogelijkheden van euthanasie exploreren. Het woord euthanasie betekent ‘goed sterven’ of ‘zachte dood’. Dat vraag je niet zomaar, het is een belangrijke beslissing en het wordt ook niet zomaar geëffectueerd. Het verzoek moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het is een complex proces dat eenieder die betrokken is bij de cliënt raakt. Dat betekent dat er eerst goed over nagedacht én gepraat moet worden. Wat ik merk is dat dit niet alleen een moeilijk en onbemind onderwerp is voor de cliënt en diens naasten, maar ook voor ons hulpverleners. Dat is inleefbaar want mensen helpen te sterven is ‘contra-intuïtief’. Maar het is soms ook noodzakelijk en ik vind dat begeleiden bij ‘levend rouwen’ en sterven ook bij goed hulpverlenerschap hoort. Ik gun eenieder dat we ook hierin onze bekwaamheid uitbreiden! Graag creëer ik mede een klimaat waarin we met elkaar in gesprek gaan en blijven over zulke moeilijke hulpvragen.  - Marinah, maatschappelijk werker/trajectbegeleider VIP-team

(Vroege Interventie Psychose)

Wat denk jij?

Deel jouw mening, jouw kijk, jouw unieke standpunt.

Upload hier jouw verhaal