Ik werk nu acht jaar als verpleegkundig specialist bij FACT in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Ik werd gepakt door de radicale visie die ze hier hebben om werkelijk samen te werken met de cliënt op een gelijkwaardige manier en de cliënt vertrouwen te geven als het gaat om regie over eigen leven en behandeling. Toen ik dat las, dacht ik: Ja, daar wil ik werken. En ik merk dat het hier daadwerkelijk zo gaat. Ons team functioneert goed in de zin van weinig opnames. Dat heeft denk ik te maken met die basishouding.De basishouding van vertrouwen in de cliënt, gecombineerd met de vrijheid en ruimte die ik hier krijg om met innovatieve ideeën te komen, daar houd ik van. Ik werd binnen een maand nadat ik hier kwam werken gekoppeld aan de Kwaliteitscommissie Medicatie en somatische zorg en heb met collega’s een nieuw behandelprogramma ontwikkeld voor somatische zorg en leefstijl. Daar willen we uiteindelijk met het hele FACT cluster mee gaan werken. Dankzij de interne FACT-forums kunnen we zo’n programma met elkaar afstemmen en tot uniformiteit en integraliteit komen.De externe samenwerking is daarbij net zo belangrijk, ik ben er veel mee bezig. Het programma rondom leefstijl heb ik niet alleen instellingsbreed uitgewerkt, maar ik ben ook de samenwerking aangegaan met huisartsen in de wijk, zij hebben actief meegedacht over de inhoud. En ik heb contact met de belangrijkste partners in het sociaal domein, zoals de buurtteams in de wijken, GGD en HVO Querido. De kunst is gebruik te maken van bestaande netwerken en als die er nog niet zijn die te creëren. In verbinding met elkaar ontstaat een grotere impact.Ik heb best ideeën om met samenwerkingspartners de zorg efficiënter in te richten en te verbeteren. Zo heb ik het plan om een leefstijltool maken waarmee je samen met de cliënt kunt beslissen wanneer hij of zij naar een gespecialiseerde hulpverlener gaat en wanneer naar het sociaal domein. We willen dat doen via een poster of website met QR-codes. Als de cliënt een doel heeft op een bepaald leefstijlgebied kun je via de QR-code zien wat de mogelijkheden zijn in de wijk met daarbij de contactpersonen. Een beslistool dus die voor alle organisaties te gebruiken is, die we blijven aanvullen en waarmee we cliënten laagdrempelig kunnen toeleiden naar de juiste plekken.Dit is een van de manieren waarop we duurzame gedragsverandering willen bevorderen, want dat is de grootste uitdaging. Integrale zorg is daarbij van groot belang, vanuit verschillende hoeken ondersteuning bieden en samen met de cliënt goede beslissingen maken. Daarbij is ook belangrijk dat er een gemeenschappelijke taal en benadering komt voor alle ketenpartners. Veel partners werken vanuit positieve gezondheid. Ik zou willen kijken hoe we dit binnen GGZ inGeest kunnen inbedden, welk aanbod we zelf kunnen bieden op dit vlak en wat we kunnen uitbesteden aan partners.Die tool is een onderdeel van een heel behandelprogramma met een screeningslijst, leefstijlgroep, E-health modules, noem maar op, met leefstijl als integraal onderdeel van het individuele behandelplan van onze cliënten. Alles om het aanbod zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken voor hulpverleners en cliënten, omdat ik weet dat leefstijl anders steeds weer strandt. En dat terwijl leefstijl het derde fundament is van de ggz, naast psychologische en farmacologische behandeling. Leefstijl, of regie over eigen gezondheid, grijpt aan op gebieden waar psychologische en farmacologische behandeling van complexe psychische problematiek geen effect hebben. Aandacht voor leefstijl kan in de breedte herstel bevorderen en verergering van psychiatrische klachten en terugval voorkomen. Er zijn steeds meer wetenschappelijke studies die dat aantonen. Ik pleit voor leefstijl als een vanzelfsprekend onderdeel van onze diagnostiek, preventie en behandeling.- Rianne, verpleegkundig specialistWat denk jij?

Deel jouw mening, jouw kijk, jouw unieke standpunt.

Upload hier jouw verhaal