Een tijd lang ben ik werkzaam geweest als creatief manager in de commerciële fashionwereld, ik was verantwoordelijk voor het design van de etalages en de inrichting van dertien winkels van een groot internationaal kledingmerk. Ik voelde me niet meer prettig in de winstgevende en vervuilende kledingindustrie en wilde iets meer voor de maatschappij betekenen. Toen ben ik als vrijwilliger bij de TAR, de taakgroep achterbanraadpleging van GGZ inGeest gaan werken en werd al snel manager van ons TAR-team. Mijn collega’s van de TAR gaan met cliënten in de klinieken in gesprek over hoe de zorg bevalt. Het kan gaan over schoonmaak, bejegening door medewerkers, de inrichting, het rookvrij-project, noem maar op. We maken verslagen van die gesprekken en brengen die in bij de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft instemmingsrecht en vergadert met regelmaat met de directie en de Raad van Bestuur.Via het werk voor de taakgroep kwam ik in het bestuur van de cliëntenraad. Toen een van de twee ambtelijk secretarissen van de cliëntenraad met pensioen ging, heeft de cliëntenraad mij een vaste functie binnen GGZ inGeest aangeboden. Naast deze baan heb ik nog mijn eigen creatieve projecten. Ook dit zet ik in binnen inGeest. Zo ben ik bezig met het project uniformiteit om de sfeer binnen de klinieken te verbeteren. Verder doe ik de vormgeving van de marketing voor Socialrun, een jaarlijkse estafetteloop die zich richt op inclusie in de samenleving. Ik ontwerp ook de kleding hiervoor.Mijn boodschap aan het bestuur, bij de beweging die het wil inzetten, is: Houd oog voor de cliënten. Zie ze niet als diagnose, maar als mens. En heb vooral ook oog voor ze als ze uit een opname komen. Tijdens een opname is er dagelijkse structuur. Bovendien woon je samen met lotgenoten. Thuis val je makkelijk eenzaam in een gat, vooral als je te licht bent voor begeleiding aan huis via FACT. Er zou aandacht moeten komen voor de behoeften van cliënten die thuis zitten na een opname, bijvoorbeeld via een checklist waarbij ze kunnen aanstrepen wat ze willen: eens in de week dagbesteding binnen GGZ inGeest of iedere week een activiteit buiten GGZ inGeest. Ik weet waar ik over praat, ik ben zeer regelmatig zelf ook in onze klinieken om in gesprek te gaan met cliënten.Informatievoorziening hierover is in mijn ogen nog niet goed genoeg. Maar ik zie absoluut een oplossing. Ik zou het mooi vinden als eens in de maand alle instanties die een vangnet kunnen zijn als je terugkomt uit een opname, een presentatie of inloopspreekuur zouden houden bij GGZ inGeest. Dat ze vertellen wat de mogelijkheden zijn, zoals bijvoorbeeld het mooie cursusaanbod van de Herstelacademie. En dan gaat het niet alleen om informatie over dagbesteding, het wijkteam en andere activiteiten, maar ook over subsidies die er zijn voor bijvoorbeeld ondersteuning in de huishouding na een opname.Als cliëntenraad doen we van alles om de informatievoorziening te verbeteren en om te horen wat cliënten willen, waar ze behoefte aan hebben. Dat is belangrijk. Zoals ik zei: neem cliënten serieus, luister naar ze. Daar begint het herstel.- Kim, ambtelijk secretaris cliëntenraad/manager taakgroep achterbanraadplegingWat denk jij?

Deel jouw mening, jouw kijk, jouw unieke standpunt.

Upload hier jouw verhaal