Mijn moeder heeft in mijn jonge leven een psychose gehad en ik heb gezien hoe ze ervan herstelde. Ik heb gezien dat je er sterker en wijzer van kan terugkomen. Zo’n psychische episode kan iedereen overkomen. En je kunt ervan herstellen, al dan niet met hulp. Vanuit de gemeente willen we eraan bijdragen dat mensen die vallen, ondersteuning krijgen in het opstaan. Daar sta ik voor als wethouder Zorg en Welzijn.Mensen met psychiatrische problemen verliezen vaak veel in het leven: hun baan, hun sociale contacten, plek bij de sportclub of vereniging, noem maar op. Dat maakt hen extra kwetsbaar. Hoe zorgen we ervoor dat zij weer onderdeel worden van de samenleving? Dat ze de weg naar werk weer weten te vinden en uit de schulden komen? Ofwel, hoe zorgen we voor maatschappelijk herstel? Dat begint met een goede samenwerking tussen de gemeente en de ggz. Ik leerde GGZ inGeest kennen in Amsterdam Zuid. We hadden flinke problemen in de buurthuizen, er waren steeds meer incidenten met mensen die een verstorende werking hadden. Het buurthuis is plek voor iedereen. En dus moeten we leren om te gaan met iedereen. Wat moet je doen als je iemand tegenkomt die het even niet redt? We zijn met GZZ inGeest, welzijnswerkers en Team ED om de tafel gaan zitten en hebben het project GGZ in de Wijk opgestart. Een GGZ-coach vanuit GGZ inGeest geeft nu training aan welzijnswerkers en vrijwilligers, maar ook aan bijvoorbeeld de politie. Verder is er een plek gecreëerd waar mensen die te maken hebben met ggz samenkomen, niet in het kader van zorg, maar om onderling te praten over herstel. We starten GGZ in de Wijk nu ook op in Amstelveen. Als gemeente is welzijn onze kerntaak.Ik ben heel trots op GGZ inGeest als partner, ze hebben altijd vooropgelopen in hun kijk op cliënten, door ze niet te zien als patiënten, maar als mensen die steun nodig hebben bij maatschappelijk herstel. De maatschappelijke rol beschermt ons tegen onderuit gaan, tegen angst of psychische kwetsbaarheid. GGZ inGeest bevindt zich in de voorhoede van de ggz als het gaat om die herstelbeweging. Zoals het FACT-team van GGZ inGeest de brug slaat naar de maatschappij vind ik fantastisch. GGZ inGeest vindt dat er meer nodig is dan therapie en medicatie, dat het maatschappelijk herstel voorop moet staan in het herstelplan. Er zijn veel mensen bij GGZ inGeest die daar de focus op hebben, daar is veel in geïnvesteerd. Dat is mooi, maar uiteindelijk onhoudbaar omdat ze dat niet gefinancierd krijgen. Terugtrekking op wat ze wel gefinancierd krijgen is noodzaak, die beweging snap ik. Een partij als GGZ inGeest de enige is die therapie kan geven. Ondersteunen bij maatschappelijk herstel kunnen ook andere partijen. GGZ inGeest moet daarbij wel ruimte houden voor die stap naar buiten. Dat kost tijd, een behandelaar gaat niet doorverwijzen naar een buurthuis is als hij of zij er zelf nooit is geweest. Behandelaren en partners in het sociaal domein moeten elkaar voldoende kennen om de verbinding te maken. De bestaande structuren zijn niet voldoende om de beweging naar meer samenwerking waar te maken. Daarom willen we een start maken met mentale gezondheidscentra, daar kijken zorg, welzijn en gemeente met elkaar naar het bredere verhaal. Als iemand ondersteuning nodig heeft moeten we gelijk in het begin met de juiste partijen een gezamenlijk plan maken voor mentale gezondheid én maatschappelijk herstel. Vanuit de gemeenten is het onze taak om te zorgen dat inwoners met een kwetsbaarheid minder afhankelijk zijn van zorg. Door gemeentelijke dienstverlening meer te koppelen aan meervoudige problematiek, helpen we hen bij hun maatschappelijke rol. Daarvoor blijf ik graag samenwerken met GGZ inGeest binnen GGZ in de Wijk, zodat onze wijken ggz-vriendelijk worden. Verder wil ik samen met GGZ inGeest ervoor zorgen dat ons aanbod makkelijker beschikbaar is voor de mensen die bij GGZ inGeest ondersteuning krijgen. Intussen hoop ik dat GGZ inGeest voorop blijft lopen in haar manier van denken over mensen met een kwetsbaarheid. Behoud alsjeblieft het temperament als het gaat om maatschappelijk herstel.- Marijn, wethouder Amstelveen

Wat denk jij?

Deel jouw mening, jouw kijk, jouw unieke standpunt.

Upload hier jouw verhaal