Jaren geleden koos ik voor de opleiding tot verpleegkundige en tot de dag van vandaag sta ik volledig achter die keuze. Ik wilde mensen helpen, beter maken en een beroep uitoefenen waarin ik mij nooit zou hoeven vervelen. Dat is gelukt: binnen de klinische opnameafdelingen is elke dag anders en als ik naar mijn werk fiets, weet ik niet wat mij die dag te wachten staat. Behandelen van complexe problematiek is uitdagend. Mijn wens om deze doelgroep te behandelen is tegenstrijdig met wat ik soms meemaak: de nadruk en focus liggen soms meer op een snelle turnover, het opnemen van nieuwe patiënten en op kortere klinische behandeling. Dit heeft vaak met geld te maken. Complexe problematiek is nou eenmaal duurder dan basis-ggz.Vanuit onze opleiding en ook daarbuiten is veel aandacht voor preventie. Maar preventief opnemen, om bijvoorbeeld ernstige crisis te voorkomen, is vaak niet mogelijk. De opnameplanning van mijn afdeling gaat middels prioriteitstelling, waarbij wij prio 1 binnen 24 uur moeten opnemen en prio 4 binnen enkele weken. Sinds ik hier werk heb ik zelden meegemaakt dat wij iemand kunnen opnemen met een lagere prioriteit dan 1. Reden? Geen plek, onze afdeling zit vrijwel altijd vol. Ons plaatsingsbureau belt soms het hele land door om plekken voor Amsterdammers te vinden die psychisch in nood zijn. Ik maak mij daar zorgen over. Ik zou mensen eerder willen opnemen zodat crisis uitblijft. Vervolgens moet onze zorg beter aansluiten op het sociale domein, waardoor resocialisatie een betere kans van slagen heeft.  Laatst hoorde ik een psychiater zeggen: “In de coronaperiode schreeuwde iedereen moord en brand over te weinig plekken op de covid-afdelingen, mensen moesten uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er waren coronadashboards waarop precies gezien kon worden waar er plek was en welke ziekenhuizen wel en niet vol lagen. Waarom hebben wij dit niet in de GGZ? Dit is problematiek waar wij al jaren tegenaan lopen.” Naar mijn idee heeft dit alles te maken met het imago van de ggz. De ggz moet meer prioriteit krijgen vanuit het ministerie van VWS. En de digitale ontwikkeling in de sector moet sneller en beter. Alleen dan kan ik het vak waar ik voor koos, goed uitoefenen.- Anna, coördinerend verpleegkundige

Wat denk jij?

Deel jouw mening, jouw kijk, jouw unieke standpunt.

Upload hier jouw verhaal