Ik ben als verpleegkundig specialist gewend goed naar de oorzaak van het probleem te zoeken en dus over de grenzen van mijn eigen specialisme heen te kijken. Alleen zo kunnen we klachten en problemen helpen oplossen. Ik ben contactpersoon voor diegene die zorg en behandeling nodig heeft. Samen beslissen we of en zo ja welke behandeling nodig is. Als dat niet één van onze behandelingen is, zoek ik naar andere mogelijkheden. Ik overbrug daarbij verschillende beroepsgebieden en kijk over mijn verpleegkundig domein heen. Holistisch denken tussen care en cure is de basis van ons vakgebied.  Ik werk met ouderen. Psychische klachten bij ouderen staan nooit op zichzelf en zijn niet met een pilletje of een opname verholpen. Samenspel tussen sociaal domein, gezin, wonen, zorg en behandeling is noodzakelijk. Samen staan wij voor de uitdaging om de maatschappij en de zorg toegankelijk te houden voor mensen met psychische problemen. Dat begint bij weten wat wij wel doen en wat niet. Het begint bij weten hoe andere domeinen op een andere manier aan het begin kunnen helpen én wanneer wij in de gespecialiseerde setting goede zorg kunnen bieden. Ik zou daarbij willen dat we in een veel eerder stadium klachten erkennen en sneller en doelmatiger erop inspelen. Alleen zo kunnen we specialistische zorg beschikbaar houden voor degenen die niet in een vroeg stadium van het probleem geholpen zijn. Alleen zo geven we passende én duurzame zorg. - Lianneke, verpleegkundig specialist

Wat denk jij?

Deel jouw mening, jouw kijk, jouw unieke standpunt.

Upload hier jouw verhaal