De Herstelacademie Haarlem en Meer draait om peer support. De Herstelacademie biedt een zelfhulp leeromgeving met cursussen en zelfhulpgroepen, voor en door mensen met een psychische en/of verslavingskwetsbaarheid. De stichting is voortgekomen uit een initiatief van ervaringswerkers van GGZ inGeest, RIBW en Brijder Verslavingszorg. Toen we begonnen, was er vanuit het bestuur van GGZ inGeest actieve steun voor de Herstelacademie. In het begin was er ook meer contact met de FACT-teams, maar door alle wisselingen van personeel is dat grotendeels verdwenen.Samenwerking is er op dit moment dus onvoldoende. En ook in de nieuwe visie lees ik niets over de kracht van peer support. Als je die kracht niet erkent en niet op gelijkwaardig niveau hierover praat, dan blijft de afstand groot, ondanks het feit dat een aantal medewerkers van de Herstelacademie ook voor GGZ inGeest werkt. De Herstelacademie wil dat graag anders. We willen graag kijken hoe we de samenwerking met GGZ inGeest kunnen vormgeven. Dat begint met erkenning op niveau, niet door een individuele medewerker die toevallig fan is en een cliënt op ons bestaan wijst. Het gaat erom dat de organisatie peer support onderschrijft. Als je alleen in het behandeltraject gelooft en niet hoe behandeling en peer support elkaar kunnen versterken, dan kun je ook niet samenwerken. En dat is jammer, want we kunnen een heleboel dingen samen oppakken, zoals deskundigheidsbevordering van medewerkers en intervisie en supervisie van ervaringswerkers. Verder kunnen we voor GGZ inGeest een goede schakel zijn in de wijk. De Herstelacademie is er voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en vaak heel nare en ontwrichtende ervaringen. We kunnen een essentiële rol spelen voor mensen die op de wachtlijst van een ggz-instelling staan staan. Bij de Herstelacademie werken mensen immers middels zelfhulp aan hun eigen herstel. Bij ons gaat het erom dat je ook met een kwetsbaarheid je leven weer op de rit kunt krijgen en kunt inrichten op een manier die voor jou goed is.Preventie is van belang, zo staat ook in het Integraal Zorgakkoord, en het is van belang dat je tijdig intervenieert. De Herstelacademie kan daarin een rol spelen en doet dat vaak ook, maar daar is geen financiële basis voor. Steun van GGZ inGeest met actief ambassadeurschap richting verzekeraar en gemeenten, zou ons een steviger positie geven. De eerste stap daarin is dat GGZ inGeest en de Herstelacademie samen om de tafel gaan. Ja, dit is een open uitnodiging om dit gesprek zo snel mogelijk tot stand te brengen. - Iske, voorzitter stichtingsbestuur Herstelacademie Haarlem en Meer

Wat denk jij?

Deel jouw mening, jouw kijk, jouw unieke standpunt.

Upload hier jouw verhaal