Als projectmanager draag ik eraan bij dat medewerkers zo gemakkelijk mogelijk hun werk kunnen doen en de focus maximaal op de behandeling van onze cliënten gericht kan zijn. Daarom houd ik mij bezig met innovatie, zoals rondom zorglogistiek. In dit project werken we aan het stroomlijnen van het administratieve proces van de in-, door- en uitstroom van cliënten. Bijvoorbeeld door het inzetten van een robot Geesje, die de verwijzing van een cliënt ophaalt uit de mail, bewerkt en inschrijft in Mijn Quarant, zodat deze gegevens niet meer handmatig ‘overgetypt’ hoeven te worden. Ook zijn we bezig met een tool voor het inplannen van gesprekken met cliënten. Met andere woorden: waar nu heel veel handmatig gebeurt middels mail en telefoon, richten we nu taakgericht de processen in, zodat medewerkers zo min mogelijk belast worden met administratieve rompslomp. Met de tijd die hierdoor vrijkomt, kunnen medewerkers taken oppakken die het primaire proces beter ondersteunen. Bovendien zijn cliënten beter op de hoogte van wanneer gesprekken plaatsvinden en, wanneer zij op behandeling wachten, van hun plek op de wachtlijst. We creëren overzicht voor alle partijen. Dit geeft lucht en ruimte om met de essentie van het werk bezig te zijn. Mijn rol daarbij is om de juiste mensen met elkaar in verbinding te brengen, zowel intern als extern, om focus aan te brengen en met elkaar resultaat te behalen. We sluiten aan bij de praktijk en kijken hoe het efficiënter en innovatiever kan. Want in deze tijd van schaarste van mens en middelen is dat de enige optie om vooruit te kunnen. We worden op die manier wendbaarder en flexibeler. Dit komt ten goede aan onze cliënten én samenwerkingspartners. 

Wat denk jij?

Deel jouw mening, jouw kijk, jouw unieke standpunt.

Upload hier jouw verhaal