Als boegbeeld en expertiseleider voor onder meer de zorglijn Depressie ben ik verantwoordelijk voor de visitatie van het TOPGGz-keurmerk van de polikliniek Depressie DNV. In dit kader schreef een patiënte onderstaande testimonial. De visitatie heeft mede hierdoor geresulteerd in een nieuwe TOPGGz-certificering vorige maand.Ik vind het van groot belang om de kennis van onderzoek en innovatie vooral ook binnen GGZ inGeest te verspreiden. Onze TOPGGz-poliklinieken - met ieder hun eigen boegbeelden - kunnen hiermee collega’s binnen GGZ inGeest hopelijk inspireren en motiveren. En de innovatieve onderzoekscultuur heeft mogelijk ook een aantrekkende werking op nieuwe collega's, net zoals dat in 2019 op mij had.De beste boegbeelden voor GGZ inGeest zijn echter wat mij betreft onze tevreden patiënten, die we - ondanks vaak persisterende en complexe klachten toch - perspectief kunnen bieden door innovatieve behandelingen met teamwork in een multidisciplinaire setting, soms over verschillende poliklinieken en zorglijnen heen.De testimonial werd geschreven door een deelnemer van ons intensieve CBASP-programma. CBASP is een psychotherapie specifiek ontwikkeld voor het behandelen van persisterende depressieve klachten. GGZ inGeest heeft eerder onderzoek gedaan naar CBASP, dat is gewaardeerd met een wetenschapsprijs (de ZonMW-parel) en we hopen binnenkort opnieuw hiervoor subsidie te krijgen.Intussen ben ik trots op het resultaat dat deze tevreden patiënte heeft behaald en op al mijn collega’s die hieraan elke dag een bijdrage leveren!- Inge, klinisch psycholoog/psychotherapeut, boegbeeld/expertiseleiderTESTIMONIAL CBASP

Visitatie poli depressie GGZ inGeestVerloop

Ik ben bij GGZ inGeest terecht gekomen via de psycholoog die als praktijkondersteuner in de huisartsenpost werkt. Het ging niet goed met mij. Ik had conflicten binnen mijn relatie en op mijn werk, ruzie met mijn ouders. Ik voelde mij somber, had zeer negatieve gedachten en zag eigenlijk geen reden meer om te leven.

Ik werk als IC verpleegkundige binnen een ziekenhuis in Amsterdam. Naast mijn werk ondernam ik niets meer.Problematiek

Dysthymie, somberheid, extreem kritisch op mijzelf, laag zelfbeeld, uitgeput van proberen te voldoen aan wat ik dacht dat ik moest zijn. Continu op zoek naar bevestiging van anderen. Slaapproblemen, geen toekomstplannen, alles was te veel, suïcidale gedachten, relatieproblemen, gevoel van falen, niet goed genoeg zijn.

Ik besefte mij nog niet dat ik een depressie had/persisterende depressie had/heb.Verder verloop

9 september had ik mijn intake bij GGZ inGeest. 5 oktober 2021 tot 7 juni 2022 heb ik groepstherapie CBASP gevolgd in combinatie met individuele afspraken. Binnen de groep leerden wij een analyse (SA) model aan waarmee we actief oefenden. Dit is de techniek die ik nog steeds gebruik. Binnen de dramatherapie speelden we situaties uit en deden oefeningen hoe anders te reageren op situaties dan we nu deden. Binnen PMT maakten we weer contact met ons lichaam, en wat het ons eigenlijk aangeeft.

Ik heb de groep als heel veilig en prettig ervaren, je deelt veel met elkaar. Je vindt herkenning in de ander, waardoor je je minder alleen voelt. Doordat ieder vanuit een ander perspectief refereert krijg je verschillende oogpunten van hoe je een situatie analyseert, dat geeft veel inzicht en is soms confronterend.

14 oktober had ik mijn eerste afspraak bij de psychiater aangesloten bij het CBASP-team en dezelfde week startte ik met medicatie.Anders dan eerdere therapie

Ik ben 2 perioden eerder bij een psycholoog onder behandeling geweest, ook voor somberheid, eigenlijk dezelfde klachten.

Wat anders is, is dat je actief aan iets werkt, dat maakt je minder machteloos. Het doel is je iets aan te leren wat je later zelfstandig toe kan passen, dit kost veel tijd maar zorgt uiteindelijk dat je daar altijd op terug kan vallen als je een moeilijk moment hebt. Ook word je door een multidisciplinair team behandeld dat wekelijks met elkaar overlegt over je voortgang en zeer actief aanstuurt en soms ook confronteert, spiegel voorhoudt.

Ook slik ik nu voor het eerst medicatie, (Sertraline, SSRI)

Wat ik ook als anders ervaar is dat je meerdere opties krijgt aangeboden, verschillende therapievormen zijn beschikbaar, waarbij wordt gekeken wat het beste aansluit bij jou klachten maar ook je wensen en grenzen. Ook is de cyclus van 10 weken als een soort opleiding waarbij je naar een doel toewerkt. Er zit een opbouw in. Steeds wordt geëvalueerd waar je staat en hoe je gaat. Bij mij werd bv besloten een extra cyclus aan te bieden om nog een extra stap te maken.

Tijdens de groepssessies, het verbale deel, waren er 2 behandelaren aanwezig waarvan 1 in opleiding. De groep bestond uit 8 mensen.Topklinische zaken

CBSP is een relatief nieuwe therapievorm gericht op interactie met de ander. Op PUBMED vind je resultaten van verschillende studies.

Alle deelnemers lezen en gebruiken ter ondersteuning het boek “neem de regie over je depressie” hier wordt ook naar verwezen om bepaalde hoofdstukken te lezen ter voorbereiding aan de volgende week.

Er wordt actieve deelname verwacht, waarbij je ook opdrachten meekrijgt naar huis.

Toen we als groep aangaven tussen de sessies door gedurende de week ook bezig willen blijven met de therapie is een mailcontact ingepast in de week dat je geen individueel gesprek hebt. De individuele gesprekken zijn ondersteunend voor de groepsgesprekken. Hierbij wordt ook steeds om reflectie/evaluatie gevraagd, hoe je het ervaart in de groep, of je dingen anders zou willen. na elke cyclus van 10 weken vul je een vragenlijst in ter evaluatie waarbij gemeten wordt hoe het gaat met je klachten in vergelijking met de intake. Dit herhaalt zich elke 10 weken. Ook is er de mogelijkheid om familie of een naaste te betrekken in een of meerdere individuele sessies. Hier wordt veel uitleg gegeven aan je naaste en ook een vangnet functie van je naaste besproken. Het voelde voor mij heel fijn om mijn zus mee te nemen naar een gesprek.Bijna al mijn groepsgenoten volgden naast de CBASP nog een ander traject, sommige deden mee aan de GRIP studie gericht op suïcidaliteit. Een groepsgenoot had eerder ECT.

Bij mij werd een vermoeden van ASS met mij besproken en ben ik via een andere afdeling van GGZ inGeest een diagnostiek traject ingegaan waarbij ik door vragenlijsten, gesprekken en opdrachten ben gescreend. Mijn ouders zijn hierbij ook betrokken. Vanuit GGZ inGeest heb ik na mijn autisme diagnose een ondersteunend/educatie traject aangeboden gekregen gericht op autisme bij vrouwen.Hoe het nu met mij gaat

Na de therapie cyclussen volgt weer een vragenlijst en evaluatie. Hierna ga je een afbouwfase in met individuele gesprekken 1 keer in de maand.Ik heb aan een klankbordgroep deelgenomen wat gericht was op verbetering van de kwaliteit van zorg. Hierbij waren meerdere patiënten (ook uit andere therapievormen) en behandelaren aanwezig.

Onze tips en verbeterpunten werden gebruikt om volgende therapie trajecten van anderen te verbeteren.

Een deel van mijn somberheid en hoe ik soms de wereld zie gaat mij denk ik nooit verlaten. Maar sinds ik meer geleerd heb en handvatten heb om anders om te gaan met situaties en gedachten voel ik mij een stuk prettiger in deze wereld. Ik durf meer mijzelf te zijn. Ik onderneem voorzichtig dingen die voor mij goed voelen. Van mensen om mij heen hoor ik dat ik veel rustiger overkom. Voorlopig blijf ik nog medicatie gebruiken maar mocht ik hiermee willen stoppen is mij de afbouw poli aangeboden om mij hierin te helpen. Het is voor mij een jaar geweest van persoonlijke groei en zelfacceptatie. Ik ben er nog niet, maar ik ben op weg. Ik ben Inge Jager en haar team ontzettend dankbaar voor de zorg en aandacht die ze voor mij hebben gehad. Ik gun iedereen de juiste zorg als die dit nodig heeft.Wat denk jij?

Deel jouw mening, jouw kijk, jouw unieke standpunt.

Upload hier jouw verhaal